VĂN PHÒNG:

  • 350 LÊ HỒNG PHONG, P PHÚ HÒA, TP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

NĂNG LỰC PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP

  • SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN: 15 NGƯỜI
  • SỐ LƯỢNG ĐẠI LÝ CẤP 2: 40 ĐẠI LÝ
  • HỆ THỐNG KHO BÃI: 2 KHO HÀNG
  • HỆ THỐNG XE TẢI: 2 XE TẢI
  • PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐIỆN – NƯỚC ĐÁP ỨNG CHO THỊ TRƯỜNG MIỀN ĐÔNG NAM BỘ